fbpx

Office Bearers

Trustees

Shri Vallabhdas Liladhar Bhadra
Aajeevan Trustee
Shri Pratap Chaganlal Joisher
Aajeevan Trustee
Shri Harish Dhirajlal Sethia
Aajeevan Trustee
Adv. Shri Dinesh Laxmidas Chandra
Trustee
Shri Mohan Sundarji Dama (Hemani)
Trustee
Shri Damji Jethalal Hurbada
Trustee

Karobari Samiti

2021-2024

Shri Naresh Dhanji Sethia
Pramukh
Shri Ranchod Umarshi Nanda
Up-Pramukh
Shri Laxmidas Liladhar Katarmal
Up-Pramukh
Shri Dr. Harshad Dhanji Mange
Maha Mantri
Shri M P Joisher
Khajanchi
C.S. Shri Satish Virji Hurbada
Khajanchi
Shri Ram Shivji Mange
Mantri
Shri Kailash Tulsidas Gajra
Mantri
Shri Rajesh Purshotam Joisher
Mantri
Shri Kiran Virji Mav
Mantri
Shri Shailesh Karsandas Joisher
Mantri
Shri Manji Topandas Katarmal
Member
Shri Shankarlal Hirji Mange
Member
Shri Vasant Hemraj Dama
Member
Shri Sandeep Pragji Khaniya
Member
Shri Ashok Shamji Gajara
Member
Shri Ramnik Velji Khichada
Member
Shrimati Bhartiben Harshad Mange
Member
Shrimati Neeta Naresh Kataria
Member
Shri Vipul Jeevanlal Amal
Member