fbpx
Vividh Prakalp
Bhojanalay - Bhanushali Wadi, Ghatkopar

Bhojanalay – Bhanushali Wadi, Ghatkopar

Bhojanalay – Bhanushali Wadi, Ghatkopar

Founding Donor:
Shri Shivji Devkaran Kataria – Naliya ‘Smarak’

Bhojanalay Nutanikaran Daata:
Swa. Matushri Radhabai Lalji Khatau Tatha Swa. Kumari Ushaben Asubhai Lalji Vador Bittawala Parivaar